Privatlivspolitik

Samtykke

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, har du givet samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail med et nyhedsbrev. Vi behandler og opbevarer din e-mailadresse hos os indtil det ikke længere er relevant. Det vil sige indtil du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at følge anvisningen i den e-mail du modtager med nyhedsbrevet eller ved at skrive til niels@vejrhoj.dk og bede om at blive afmeldt.

Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med køb hos Vejrhøj Vingård, hvor varerne skal leveres, vil dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive videregivet til vores speditør for at denne kan levere de købte varer. Fakturering sker i vores økonomisystem Billy. Derudover videregiver vi ikke personoplysninger til 3. part.

Datasikkerhed

Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger bliver kun anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Kontaktoplysninger, indsigelse samt sletning

Vejrhøj Vingård er dataansvarlig. Du kan kontakte os for oplysning om hvilke af dine personoplysninger vi er i besiddelse af. Det sker ved at kontakte Niels Fink, Vejrhøjvej 9, 4540  Fårevejle, tlf. 21 20 08 68, e-mail: niels@vejrhoj.dk.

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du efter persondataforordningen en række særlige rettigheder. Du har retten til: at blive oplyst om behandlingen af data, indsigt i egne personoplysninger, berigtigelse, sletning, begrænsning af data, dataportabilitet (dvs. udlevering af data i et almindeligt anvendt format) samt indsigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til ovennævnte.

Af praktiske og administrative grunde opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år. Undtaget e-mailadresse, hvis du jf. ovenfor har givet samtykke til, at vi må sende dig vores nyhedsbrev. Af lovmæssige årsager gemmes bogføringsbilag i 5 år fra udløbet af et regnskabsår.

Skulle du ønske at klage over behandlingen af dine personoplysninger, sker dette ved henvendelse til Datatilsynet.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i privatlivspolitikken. Ændringsdatoen vil fremgå af hjemmesiden, hvor den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig.

Senest opdateret 13.1.2021